FlexHeater® TCH bereikt 99.9% vermindering van PFAS in bodems

FlexHeater TCH

TRS ontwikkelde een thermische saneringstechniek voor de behandeling van semi-vluchtige organische stoffen (SVOC's), waaronder koolteer, kwik, PCB's en perfluoralkyl- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de bodem. Om optimale temperatuurbereiken voor PFAS-bodemdesorptie en vervluchtiging te bepalen, verwarmde TRS PFAS-bodems tot temperatuurbereiken die haalbaar zijn door thermische geleidingsverwarming (TCH). Hoewel minimale thermische desorptie plaatsvond bij 220 ° C, werden bij temperaturen die 350 tot 400 ° C benaderden significante stijgingen waargenomen. Wanneer bodems gedurende 10 tot 14 dagen in dit temperatuurbereik werden gehouden, behaalde TRS een verlaging van meer dan 99.9% in PFAS-concentraties. TRS ontving een patent voor de FlexHeater®-saneringsdiensten in februari 2019. Met substantiële verlagingen van de PFAS-bodemconcentratie waargenomen bij temperaturen die door TCH kunnen worden bereikt, is aangetoond dat thermische behandeling een effectieve methode is om lage PFAS-concentratielimieten te bereiken die onlangs door bepaalde staten zijn vastgesteld.   

Emily Kroonover
Emily Crownover, PhD Research & Development Ingenieurr